Mechanika tuhého telesa – hmotný stred

Analyzujte pohyb kladiva ako pohyb dvoch častí: poriska a kovovej časti kladiva, čo platí pre pohyb ich ťažiska?
(dĺžka kladiva: 0,3 m, hmotnosť kladiva: 0,35 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: kladivo.avi


Analyzujte pohyb sekery ako pohyb dvoch častí: poriska a kovovej časti sekery, čo platí pre pohyb ich ťažiska?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť sekery: 1,5kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: sekera_tazisko.avi