Mechanika tuhého telesa

Určte ťažisko sekery a pomer hmotností poriska a kovovej časti sekery!
(dĺžka meradla: 0,3 m, hmotnosť sekery: 1,5kg)
zdroj: sekera_tazisko.png


Šikmá veža v Pise je vysoká 55 m a jej priemer je 7 m. Vrch veže je odchýlený 4,5 m od zvislej osi. Predpokladajme, že veža je homogénny kruhový valec. Aká ďalšia odchýlka vrchu veže by viedla k jej pádu prevrátením? Aký by bol pritom uhol mezi zvislou osou a osou veže?
zdroj: Pisa.png