Termika

Aké teplo prijíme jeden liter vody umiestnený v slnečnom variči pri zohriatí na najvyššiu teplotu. Aký je výkon slnečného variča?
zdroj: slnečný_varič.png


Určte príkon a výkon rýchlovarnej kanvice, pričom jej účinnosť je 85%. (Počiatočná teplota vody je 18 °C, objem vody je 0,5 litra, hmotnostná tepelná kapacita vody je: 4186 J.kg-1K-1.)
zdroj: varna_kanvica.flv