Trecie sily

Určte faktor šmykového trenia medzi podrážkou čižiem a ľadom!
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 30 fps)
zdroj: trenie.avi


Na akej dráhe zastaví Škoda Octavia 1.6 LX pri rýchlosti 20, 40, 60, 80 km/hod? (Auto začalo brzdiť pri zvislej bielej paličke.)
(dĺžka auta: 4,511 m, frekvencia snímok: 25 fps)
zdroj: auto.avi,
autor videa: Andrej Karlubík, vytvorené v rámci DP pod vedením P. Horvátha na FMFI UK v Ba