Vlnenie

Určte rýchlosť vlny v pružine, ako súvisí s dĺžkou pružiny!
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: pružina_vlny.avi


Analyzujte pohyb vĺn, určte ich rýchlosť. Ako sa odrážajú vlny na pevnom konci? Zmení sa rýchlosť vlny, keď sa zmení napnutie pružiny?
(dĺžka meradla: 1 m, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vlny.avi