Vodorovný a šikmý vrh

Určte hodnotu tiažového zrýchlenia Zeme! Akou rýchlosťou sa lopta pohybuje vo vodorovnom smere? Aká sila pôsobí na loptu?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,580 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: vodorovny_vrh.avi


Analyzujte daný pohyb, určte veľkosť rýchlosti lopty vo vodorovnom a zvislom smere. Aká sila pôsobí na loptu pri kopnutí?
(dĺžka meradla: 1 m, hmotnosť lopty: 0,421 kg, frekvencia snímok: 120 fps)
zdroj: sikmy_vrh.avi