Predstavenie konceptu novej stránky katedry

Už je to raz tak. Došlo aj na toto. Dňa 06.04.2021 bol slávnostne ukončený návrh s ktorým je autor relatívne spokojný a bude ho chcieť predstaviť aj ostatným ľuďom dobrej vôle.

Uvidíme čo všetko budeme musieť ešte pomeniť.

A tento článok je v skutočnosti o ničom, len vás zdržujem 🙂