Simulačný software SPEOS

pozyvam vas na seminar

Patrik Hanulák   (TechSoft Engineering, spol. s r.o.)

Tema: Simulačný software SPEOS

Pondelok  22. 11. 2021 o 9:00,   miestnosť BB 425

  • Všeobecná prezentácia programu Ansys SPEOS
  • Praktické ukážky v programe SPEOS (analýza svetlovodov, tvorba optických prvkov, vyhodnocovanie fotometrických veličín)
  • Diskusia o možnostiach nasadenia SPEOS na UNIZA
  • Overenie inštalácie na výpočetnom clusteri UNIZA