Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Prehľad laboratórnych úloh k predmetu Aplikovaná fyzika

Pre prezenčnú výučbu:

Návod laboratórnej úlohyDoplnkový materiál
1.Geometrická optika
a) Určovanie ohniskovej vzdialenosti šošovky pre kvázimonochromatické a polychromatické svetlo
b) Určovanie závislosti indexu lomu od vlnovej dĺžky –disperzia

Simulačný program
2.Vlnová optika
a) Vyšetrovanie difrakcie svetla (Difrakcia svetla na valcovom vlákne, difrakcia svetla v štrbine, difrakcia svetla na mriežke)
b) Štúdium spektra výbojky optickou mriežkou

3.Praktické využitie odrazu, lomu a difrakcie mechanických, zvukových a elektromagnetických vĺn

Pre dištančnú výučbu:

Návod laboratórnej úlohyDoplnkový materiál
1.Geometrická optika
a) Určovanie ohniskovej vzdialenosti šošovky pre kvázimonochromatické a polychromatické svetlo
b) Určovanie závislosti indexu lomu od vlnovej dĺžky –disperzia

Simulačný program
2.Vlnová optika
a) Vyšetrovanie difrakcie svetla
b) Určenie hrúbky ľudského vlasu pomocou difrakcie svetla
a) Simulačný program