Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Prehľad laboratórnych úloh k predmetu Aplikovaná fyzika

Pre dištančnú výučbu:

Návod laboratórnej úlohyDoplnkový materiál
1.Geometrická optika
a) Určovanie ohniskovej vzdialenosti šošovky pre kvázimonochromatické a polychromatické svetlo
b) Určovanie závislosti indexu lomu od vlnovej dĺžky –disperzia

Simulačný program
2.Vlnová optika
a) Vyšetrovanie difrakcie svetla
b) Určenie hrúbky ľudského vlasu pomocou difrakcie svetla
a) Simulačný program

Pre prezenčnú výučbu:

Návod laboratórnej úlohyDoplnkový materiál
1.Geometrická optika
a) Určovanie ohniskovej vzdialenosti šošovky pre kvázimonochromatické a polychromatické svetlo
b) Určovanie závislosti indexu lomu od vlnovej dĺžky –disperzia

Simulačný program
2.Vlnová optika
a) Vyšetrovanie difrakcie svetla (Difrakcia svetla na valcovom vlákne, difrakcia svetla v štrbine, difrakcia svetla na mriežke)
b) Štúdium spektra výbojky optickou mriežkou

3.Praktické využitie odrazu, lomu a difrakcie mechanických, zvukových a elektromagnetických vĺn