Profil absolventa

Absolvent študijného odboru Elektrooptika nadobudol počas bakalárskeho štúdia základy prírodných a technických vied so zreteľom na oblasť optiky, optolektroniky a elektroniky. Technické zručnosti a vedomosti sú zároveň doplnené o znalosti programovania.

Kombinácia odborných vedomostí a zručností vytvára základ pre uplatnenie nielen v oblasti procesovania výroby a kontroly polovodičov a polovodičových technológií, ale absolvent elektrooptiky sa vďaka znalosťam z oblasti opticky a optoelektroniky dokáže zorientovať a uplatniť v procesoch prípravy a výroby LED, LD, Lidar technológiach či ostatných procesoch prípravy optoelektronických systémov.

Teoretické aj praktické znalosti absolventov z oblasti aplikovanej optiky zároveň poskytujú absolventom možnosť uplatniť sa aj v oblasti prípravy a výroby optických vlákien a fotonických prvkov na prenos, detekciu a spracovanie optických signálov pre priemyselné, automobilové, biomedicínske, alebo armádne systémy.

Softvérové zručnosti: MATLAB, C-Arduino, LabVIEW.

 

Absolvent bakalárskeho študijného odboru Elektrooptika môže pokračovať v štúdiu na inžinierskom odbore Fotonika.