Študijný plán pre Elektrooptiku

Denné bakalárske štúdium

1. ročník Zimný semester
1. ročník Letný semester
2. ročník Zimný semester
2. ročník Letný semester

Názov predmetu                                             typ predmetu          rozsah predmetu                                                                                        počet kreditov

                                                                                                             (P - prednáška VC - výpočtové cvičenie LC - laboratórne cvičenie)                                                       
Elekronika 2                                                      povinný                   2 - 0 - 3                                                                                                                     6

Materiály a technológie v elektrotechnike  povinný                   2 - 1 - 1                                                                                                                     5

Optika                                                                povinný                   3 - 2 - 1                                                                                                                     6

Základy kvantovej a štatistickej fyziky          povinný                   2 - 1 - 0                                                                                                                     4                 Senzorová technika                                         povinne voliteľný   3 - 0 - 1                                                                                                                     6

Mikroprocesorové systémy                            povinne voliteľný   3 - 0 - 2                                                                                                                     6

Senzory a meracie metódy v biomedicíne   povinne voliteľný   2 - 0 - 1                                                                                                                     5

Počítačová grafika                                            povinne voliteľný   1 - 0 - 2                                                                                                                     5

Vnútorná stavba a vlastnosti materiálov     povinne voliteľný    2 - 2- 0                                                                                                                     4

Seminár z cudzieho jazyka                             výberový                  0 - 2 - 0                                                                                                                     2

Telovýchovné sústredenie                             výberový                  0 - 1 - 0                                                                                                                     1

Telesná výchova                                              výberový                   0 - 2 - 0                                                                                                                     1

Odborná prax pre elektrooptiku                  výberový                   0 - 0 - 0                                                                                                                     4

3. ročník Zimný semester
3. ročník Letný semester