Názor niektorých našich absolventov na štúdium Elektrooptiky a Fotoniky

Ing. Daniel MrenaPhD. študent na Katedre fyziky
Absolvent 2023
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Pri mojom výbere študijných odborov bol z týchto odborov k dispozícii ešte len inžiniersky odbor fotonika. Pre fotoniku som sa rozhodol aj na základe úspešnej spolupráce s Katedrou fyziky počas môjho bakalárskeho štúdia na inom študijnom odbore. Výsledkom spolupráce bolo napríklad víťazstvo v študentskej vedecko-odbornej súťaži (ŠVOS) a tiež riešenie bakalárskej práce, na ktoré som na inžinierskom štúdiu nadviazal.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Súčasťou štúdia je povinná odborná prax. Po absolvovaní stáže vo firme som v spolupráci pokračoval aj počas štúdia a pokračujem aj po jeho skoneční. Okrem toho som sa na základe riešenia diplomovej práce uplatnil v európskom projekte integrujúcom viaceré litografické techniky a plánujem sa nimi zaoberať aj v rámci doktorandského štúdia. Zamestnanie problém nájsť nebol, keďže som mal možnosť vybrať si z viacero alternatív.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
V práci a v začínajúcom PhD štúdiu využívam odborné vedomosti a tiež prezentačné skúsenosti, ktoré som získal na fotonike. Vedomosti je totiž dôležité nielen získať, ale tiež ich aj vedieť správne podať a odprezentovať. Na to sa kládol dôraz aj na fotonike a už počas štúdia som mal možnosť svoje výsledky prezentovať na medzinárodnej konferencii. Súčasťou mojej práce je napríklad automatizácia merania spektrálnych závislostí optických komponentov, spracovanie spektroskopických údajov, návrh a realizácia programovateľných optických pracovísk alebo diaľková detekcia látok.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Určite áno. Fotonika je na Slovensku stále mladý, ale o to viac zaujímavý odbor, ktorý je veľmi aktuálny a celosvetovo rozšírený. Aj preto som sa popri spolupráci s praxou rozhodol ďalej pokračovať v doktorandskom štúdiu.
Bc. Dušan Kohút
Bc. Dušan KohútIng. študent na Katedre fyziky
Absolvent 2023
Prečo ste sa rozhodli pre náš odbor elektrooptika?
Už ako menšieho ma fascinovalo svetlo a elektro optika bola skvelá voľba ako sa dozvedieť viac o jeho vlastnostiach a aplikáciách. Štúdium elektrooptiky mi umožnilo hlbšie sa ponoriť do tejto oblasti a získať znalosti o optických zariadeniach a ich využití v rôznych odvetviach.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Určite áno. Behom štúdia som sa stretol nielen s teóriou, ako sa často stáva u podobných predmetov, ale aj so zaujímavou prácou v laboratóriách. Taktiež sme prostredníctvom katedry fyziky dostali aj pracovné ponuky priamo v obore, kde sme mohli pracovať/praxovať ešte počas bakalárskeho štúdia.
Ing. Michal Durdiak
Ing. Michal DurdiakDevice Engineer
Absolvent 2022
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Pre odbor fotonika som sa rozhodol najmä pre jeho špecifické zameranie a široký rozhľad, ktorý poskytne štúdium v tomto odbore. Ide napríklad o oblasti nanoštruktúr, polovodičov ale aj vláknovej optiky. Osnovy predmetov zohľadňujú high-end technológie a najnovšie trendy vo svete. Štúdium je výnimočné v jeho dôraze na praktické využitie nadobudnutých vedomostí. V neposlednom rade oceňujem priateľské vzťahy a pohodovú atmosféru, ktorá panuje medzi vyučujúcimi a študentami na Katedre fyziky.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Doma ale najmä vo svete sú široké možnosti uplatnenia. Počas leta v 4. ročníku štúdia som absolvoval stáž vo firme Onsemi, zaoberajúcej sa vývojom a výrobou polovodičových súčiastok. Na konci stáže mi bola ponúknutá možnosť spolupracovať s firmou na vypracovaní mojej diplomovej práce. Ešte pred ukončením štúdia mi bolo ponúknutých viacero pozícií. Z nich som sa nakoniec prijal ponuku na pozíciu Device Engineera.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Vedomosti nadobudnuté počas štúdia využívam v každodennej praxi. Pomáhajú mi uvedomovať si súvislosti medzi vecami, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Fotonika mi zároveň dala pevné a široké základy poznania, vďaka ktorým je možné prehĺbiť svoje odborné znalosti v širokom spektre zameraní.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Pre fotoniku by som sa určite rozhodol znova. Bolo to štúdium, počas ktorého som sa dozvedel veľa o fungovaní sveta okolo nás a zároveň aj o najnovších trendoch vo svete. Toto všetko zažijete v super kolektíve, ktorý vás podporuje nie len vo vedomostnom ale aj osobnostnom raste.
Ing. Róbert KudlaPhotonic Engineer
Absolvent 2022
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
V mojom prípade za mňa akosi rozhodla situácia. Vybral som si bakalársku prácu z toho dôvodnou, že som prvý krát videl názov dvojlom svetla. Dovtedy som nemal ani poňatia, že také niečo existuje. Tak som si povedal, že je to dačo nové a svetlo je tá najrýchlejšia vlna/častica, čo zatiaľ poznáme a to ma nejako ťahalo a hovorilo toto si vyber! Tak som sa dostal na fotoniku a neľutujem ani sekundu štúdiom na tomto odbore. Ten prístup čo som mal bol oproti bakalárskemu štúdiu obrat o 180 stupňov. Boli sme traja na prednáške aj pánom profesorom. Ak som niečo nechápal tak kľudne vysvetlil všetko ešte raz. Potom som sa na tie prednášky začal tešiť. Bolo vidno ako to všetkých baví a ako sa snažia nás dačo naučiť, tak aby sme to chápali. Bežne sa stávalo, že sme boli v laboratóriu 2X toľko, alebo od 7 ráno do 6 večera.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Absolútne bez problémov, možno tam bolo aj troška šťastia. Pred štátnicami som sa ozval asi 4 firmám na SK a CZ a všetky mali záujem a uskutočnil sa pohovor do týždňa! Čo je na Slovensko podľa môjho názoru veľmi krátka doba na nájdenie zamestnania pre absolventa. Osobne poznám študentov/ kamarátov, ktorí si po vysokej škole hľadali zamestnanie aj rok.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Aktuálne sa venujem štúdiu ale aj skúmam zmesi v plynov v laserovej hlavici. Dostal som za úlohu nájsť zmes podobnú našej aktuálnej (Xe, Co2, N2, He), kde by sa nemusel používať katalyzátor. My aktuálne používame platinu. Zatiaľ som dospel k záveru, že ak by sa do zmesi pridalo CO mohla by nastáť tvz.homogenna katalýza. Dočítal som sa o tom v tomto članku: https://www.researchgate.net/publication/2962916_CO2_laser_performance_with_a_distributed_gold_catalyst. Popri tom pracujem na kolimatoroch, pyrodetektoroch, deličoch zväzku a polopriepustných zrkadlách, všetko čo sa týka optiky a laserovej hlavy.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Áno ale. Ale, teraz spätne by som zmenil jednu vec (samozrejme len navrch, nevravím že niečo bolo počas môjho štúdia zle len sa na to teraz pozerám inak). Ešte pred tým, ako by sa začali brat polovodiče tak by som dal pred to nejakých pár hodín kvantovej fyziky. Ak si dobre pamätám, my sme začali preberať materiály, polovodiče, a začali sa preberať pásmové teórie. A ja som len dovtedy vedel, že elektrón obieha po kružnici z chémie. Mohli by ste niekde ku fotonike pridať jeden labák, kde by ste študentovi dali šošovky a vytvor objektív a nech si poskúša aká to je babračka. Lebo teraz hľadáme novy objektív a tam je toľko parametrov, že aj sa sem tam strácam, niekedy tajne nakuknem do zošita z fotoniky aby som si nejaké info oprášil.
Ing. Rastislav MišiakOptický inžinier
Absolvent 2021
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Pre odbor elektroptika a fotonika som sa rozhodol, lebo ma vždy zaujímalo svetlo. Samotný odbor vystihoval to čo som sa chcel naučiť. Odbor nebol jednoduchý, no to asi žiadny odbor nie je ak si chceme niečo z toho aj odniesť do života.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Nájsť uplatnenie v odbore mi zabralo necelý mesiac a pol, kým sa mi podarilo nájsť to pravé. Momentálne pracujem vo vývojovom centre vo firme HELLA v Bánovce nad Bebravou ako optický inžinier.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Navrhujeme nové optické komponenty pre zadné svetlá do áut. Najviac využívané pojmy, ktoré denne máme v práci je reflektancia, refrakcia, úplný odraz svetlá, intenzita a mnoho ďalších. Nie je deň, kedy sa s týmto všetkým nestretávam.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Študovať odbor elektroptika a fotonika by som si vybral znovu. Vďaka nemu som sa naučil, čo ma zaujímalo, pochopil som mnohé veci, čo iným ani na um nepríde, či sa im to zdá i nemožné. V práci som rád, pracujem s tým čo ma baví a hlavne ak je človek vo vývoji, každý deň je niečím iný a ponúka niečo nové, čo sa môžem naučiť. Jedinú vec, ktorú ľutujem na celom štúdiu, je čas kedy nastalo obdobie COVID19 a obralo nás o čas možný pracovať s prístrojmi na Fakulte.
Ing. Patrik Miček
Ing. Patrik MičekPhD. študent na Katedre fyziky
Absolvent 2020
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Rozhodnutie študovať fotoniku u mňa nadobudlo hypotetickú rovinu už v prvom ročníku vysokej školy. Najväčší podiel na uskutočnení tejto myšlienky v mojom prípade majú základný kurz Úvodu do Fyziky a kurzy Fyziky 1 a Fyzika 2, kde študenti nadobudnú potrebné kritické myslenie a matematický aparát k riešeniu veľkého množstva technických problémov s patričnou eleganciou. Práve kvalita prednášok a laboratórnych cvičení je podľa môjho názoru rozhodujúcim faktorom, ktorý študentov motivuje k ďalšiemu hlbšiemu štúdiu danej problematiky. Je to zároveň aj vizitka prednášajúcich, konkrétne RNDr. G. Tarjányiovej, PhD. a prof. Ing. D. Pudiša, PhD., ktorí vo mne svojím úsilím a nadšením pre danú problematiku vzbudili záujem o fyziku a fotoniku. Týmto by som im za to rád poďakoval.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Aktuálne som v poslednom roku doktorandského štúdia a teda uplatnenie v praxi som si aktívne nehľadal. Rád by som však podotkol, že od inžinierskeho stupňa si pravidelne podávam prihlášku na zahraničné pobyty cez program Erasmus+, vďaka čomu som mal možnosť pracovať vo viacerých špičkových európskych laboratóriách v Nemecku, Litve a Poľsku. Práve vďaka týmto pobytom som mohol svoje výsledky prezentovať na zahraničných konferenciách, na ktorých si človek vybuduje značnú sieť kontaktov, z ktorej môže v budúcnosti ťažiť. Pri štúdiu modernej technologickej oblasti akou je fotonika si uplatnenie človeka často nájde samo. Vďaka programu Erasmus+ aktuálne pracujem na polovičný úväzok vo vedeckom centre pre nanofotoniku a technológií rastu kryštálov vo Varšave.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Štúdium fotoniky mi umožnilo aktívne sa podieľať na výskume a vývoji nanofotonických technológií v jedných z najlepšie vybavených laboratórií Európy. Vedomosti nadobudnuté počas štúdia kontinuálne prehlbujem a zároveň aplikujem v simuláciách a experimentálnej práci v laboratóriu. Treba si však uvedomiť, že vzdelávanie nie je 5 ročný proces, ktorý raz skončí. Človek, ktorý sa venuje akémukoľvek technickému zameraniu sa vzdeláva celý svoj život.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Samotné štúdium fotoniky mi otvorilo pomyselné dvere do sveta vedy. Bežný študent ako ja sa môže dostať na pracovisko, ktoré pred desaťročiami zakladali terajší nositelia nobelových cien. Vďaka exkurziám v rámci odboru fotonika môžete zažiť atmosféru veľkých laboratórií a čistých priestorov, na vlastné oči byť svedkami zrodu našich každodenných technológií a možno aj trochu lepšie spoznať profesorov, ktorí vám svedomito a zapálene sprostredkúvajú vedomosti, vďaka ktorým sa môžete uplatniť v širokom spektre tohto fascinujúceho odvetvia. Štúdium jednoznačne neľutujem a ak by som mal možnosť, už teraz by som si podal prihlášku aj na bakalárksy odbor elektrooptika, ktorý počas mojich začiatkov na vysokej škole ešte neexistoval.
Ing. Juraj Jarina
Ing. Juraj JarinaProcesný inžinier
Absolvent 2020
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Vždy ma zaujímala elektronika a fyzika. Počas štúdia na bakalárskom stupni som sa dozvedel o fotonike a po návšteve a rozhovore s dvomi profesormi z katedry som vedel, že fotonika je to čo chcem ísť študovať na inžinierskom stupni. Od fotoniky som očakával, že sa tu dozviem odpovede na moje zvedavé otázky týkajúce sa polovodičových súčiastok. Teraz môžem zhodnotiť, že moje očakávanie bolo splnené a som rád, že som na inžinierskom stupni študoval fotoniku.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Práca si ma našla sama. Už počas školy sa mi podarilo dostať na stáž do firmy Onsemi. Po viac ako ročnej stáži som dostal príležitosť v Onsemi aj pracovať a pracujem tu dodnes už viac ako dva roky na pozícii procesného inžiniera.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Vďaka perfektným základným znalostiam z fyziky materiálov a polovodičov, ktoré mi poskytlo štúdium fotoniky, mám možnosť pracovať na mnohých zaujímavých projektoch. Pri ich riešení využívam takmer všetky vedomosti zo štúdia fotoniky. Onsemi ma dokonca podporuje v ďalšom štúdiu a umožňuje dotiahnuť nové nápady až do patentov podaných v USA. Jedného takéhoto patentu sa mi podarilo len nedávno byť súčasťou.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Určite áno, mne štúdium fotoniky pomohlo hlavne porozumieť všetkým javom, ktoré sa odohrávajú v polovodičových súčiastkách na veľmi principiálnej úrovni. Ja som žiaľ nemal šancu si zvoliť bakalársky program elektrooptika, pretože ešte neexistoval, ale ak by tá možnosť bola tak teraz by som určite zvolil štúdium elektrooptiky hneď po strednej škole.
Ing. Andrej Škorec
Ing. Andrej Škorec
Absolvent 2019
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Prvýkrát som počul o fotonike ako o voliteľnom predmete a zaujal ma koncept, akým bol popísaný obsah predmetu a čo je fotonika vlastne za vedecký obor. Povedal som si, že za vyskúšanie človek nič nedá a pre mňa to bol najlepší krok, aký som mohol urobiť. Fotonika mi ponúkla pohľad na 21. storočie, ktorý som si nevedel ani predstaviť. Keďže v modernom digitálnom svete je pojem fotonika skoro na každom kroku, rozhodnutie ísť týmto smerom bolo správne.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Hľadal som zameranie na technologickej úrovni, chcel som niečo, kde človek musí využívať stále svoje vedomosti a uplatňovať ich v praxi. Zároveň som sa snažil nájsť pozíciu, ktorá ponúka aj cestovanie na rôzne konferencie, výstavy a vzdelávacie akcie. Prieskum trhu v oblasti fotoniky je na slovensku stále ešte v začiatkoch, ale keďže akademická sieť je prepojená s industriálnou, nájsť zamestnanie už nie je taký problém. Osobne som zakotvil na prvej pracovnej ponuke, ktorá mi prišla ako nezávislý pohovor do firmy, ktorá je zameraná na optickú výrobu káblových zväzkov.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Pracujem ako technológ a moja pozícia pozostáva vo vývoji nových produktov podľa špecifických požiadaviek zákazníka, kde veľa krát musím využívať znalosti fotoniky, aby v čo najkratšom čase a najlepšej kvalite zákazník dostal prototyp produktu. Vedomosti využívam pri inovovaní výrobných procesov, zlepšovaní optických parametrov testovaním nových zariadení. Musím identifikovať možné defekty, chyby vo výrobnom procese analýzou optických parametrov a ich následným odstránením. Chápať vlastnostiam rôznych materiálov, ktoré môžu ovplyvňovať index lomu pri prizmatických výrobkoch ako je epoxid. Vedomosti neustále treba zdokonaľovať a teda aktívne sa zúčastňovať konferencií zameraných na optické, fotonické a dátové aplikácie.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Určite áno, keďže svet prechádza na digitálnu formu života a je neustálou súčasťou našich životov.
Ing. Matúš Markotán
Ing. Matúš MarkotánProduction Engineer
Absolvent 2018
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Od dieťaťa ma zaujímala príroda a hlavne motýle. Bolo fascinujúce sledovať kovový lesk na krídlach Babôčky pávookej alebo Perleťovca veľkého, pozrieť si pod mikroskopom bunky cibule, alebo sledovať dvojitú dúhu. V tom čase som netušil aká úžasná veda je za tým. Zhodou okolností, keď som ukončil bakalárske štúdium, svoj prvý rok začínal odbor Fotonika, ktorá mi dala nielen odpovede ale aj možnosť preniknúť do podstaty problematiky a pochopit ju.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Znalosti nadobudnuté štúdiom Fotoniky tvoria široké spektrum vedomostí, ktoré sa dá využiť v mnohých odvetviach a preto nájsť si prácu nebol problém.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
Mojou srdcovkou sa stal laser a táto téma ma sprevádzala celým štúdiom a sprevádza ma aj kariérou. Na aktuálnej pracovnej pozícii využívam znalosti z oblasti optiky, laserov, difrakcie ale aj kreslenia v CAD programoch a 3D tlače, ktorá sa stala bežnou súčasťou technických pracovných pozícií.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Jednoznačne áno! Po štyroch rokoch pracovného života v súkromnom sektore hodnotím rozhodnutie študovať Fotoniku ako skvelé. Jediné čo ma mrzí je, že som nemal možnosť študovať elektrooptiku ako bakalársky študijný program.
Ing. Petra Maniaková, PhD.
Ing. Petra Maniaková, PhD.odborný asistent na Katedre fyziky
Absolvent 2018
Prečo ste sa rozhodli pre naše odbory elektrooptika a fotonika?
Som absolventkou inžinierskeho programu fotonika, ku ktorému som sa dostala prostredníctvom voliteľných predmetov počas môjho bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Stretla som sa s dvoma „fotonickými“ nadšencami, a to s prof. Ing. D. Pudišom, PhD. a Ing. M. Gorausom, PhD. Vďaka ich entuziazmu ma tento nový a na naše pomery nezvyčajný program okamžite nadchol a vedela som, že chcem byť súčasťou veľmi moderného študijného programu, ktorý sleduje trendy implementácie svetla do špičkových technológii. Už počas realizácie bakalárskej práce som zistila, že tento program prináša študentom nielen teoretické poznatky ale takisto aj praktické zručnosti, ktoré môžu získať prácou v laboratóriách, ktoré sú im plne k dispozícii. Takže moje ďalšie smerovanie počas vysokoškolského štúdia bolo jasné.
Ako ste hľadali uplatnenie v praxi? Mali ste problém nájsť zamestnanie v odbore?
Čo sa týka uplatnenia v praxi, tak táto otázka sa ma veľmi netýka, nakoľko po inžinierskom stupni som pokračovala doktorandským štúdiom, počas ktorého som prehlbovala svoje poznatky v oblasti optiky, fotoniky a materiálových technológií. Počas doktorandského štúdia som sa venovala príprave fotonických a plazmonických štruktúr. Podarilo sa mi navrhnúť a vytvoriť originálne nanoštruktúry s plazmonickým efektom pomocou modernej 3D laserovej litografie a interferenčnej litografie. Zrealizované fotonické a plazmonické štruktúry vykazovali vynikajúce senzorické vlastnosti. Ich funkčnosť, ako aj výborná citlivosť na niektoré vonkajšie prostredia boli preukázané meraniami a publikované vo vynikajúcich vedeckých časopisoch. Po doktorandskom štúdiu som získala miesto odborného asistenta na Katedre fyziky na Žilinskej univerzite v Žiline.
Ako vo svojej aktuálnej práci využívate vedomosti, ktoré ste získali štúdiom fotoniky?
V mojom prípade je veľmi tenká hranica medzi štúdiom a prácou, nakoľko z pozície pedagóga sa musím učiť neustále, keďže vyučujem odborné predmety a takisto z pozície výskumného pracovníka je nutné vzdelávať sa v danej vedeckej oblasti a sledovať aktuálne trendy, ak chceme držať krok so zahraničnými výskumnými ústavmi. Moja práca je momentálne prerušená materskou dovolenkou, ale pevne verím, že po tomto krásnom životnom období sa mi podarí nasadnúť na rozbehnutý vlak.
Rozhodli by ste sa tento odbor študovať znova?
Fotonika bola jednoznačne moja najlepšia voľba vrámci vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Nakoľko som bola súčasťou „pilotného“ ročníka, mala som rešpekt pred novým odborom, no vďaka úžasnému zázemiu vytvorenému na Katedre fyziky boli moje obavy zbytočné. Vysoká odborná úroveň pedagogického zboru a individuálny prístup poskytol mne a mojim spolužiakom výborný teoretický základ podporený prácou v laboratóriách, vďaka čomu sme získali technické zručnosti v oblasti litografických a diagnostických metód.