Študijný plán pre Fotoniku

Denné inžinierske štúdium

1. ročník Zimný semester
1. ročník Letný semester
2. ročník Zimný semester
2. ročník Letný semester