V akých firmách sa doteraz uplatnili absolventi Fotoniky?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

   Už takmer 170 rokov firma SIEMENS hľadá spôsoby, ako zlepšovať život v mnohých oblastiach. Vďaka nadšeniu pre technológie spoločnosť nastavuje štandardy a vytvára udržateľné hodnoty.

   Ingenuity for life zabezpečuje základ pre silnú ekonomiku zvládnutím problémov dnešnej energetiky. Napríklad, inteligentné technológie zabezpečujú stabilnú dodávku elektriny riadením fluktuácií zdrojov energie z veternej a solárnej energie. Ingenuity for life posúva priemysel do budúcnosti. Masová výroba sa preto stáva tak flexibilnou, že dokáže splniť dokonca aj individuálne požiadavky. Vďaka Ingenuity for life sú naše mestá príjemnejšie pre život a lepšie vyzerajú, vďaka zvyšovaniu ich účinnosti a šetrnosti voči životnému prostrediu a vylepšovaniu presnosti. Napríklad, inteligentné siete a ovládanie svetelných signálov dávajú prednosť autobusom a záchranným vozidlám.

Image
Image

  Spoločnosť Onsemi ponúka inovatívne riešenia pre energeticky úspornú elektroniku, ktoré napomáhajú globálnemu znižovaniu spotreby energií. Spoločnosť ponúka ucelené portfólio polovodičových súčiastok a riešení, ktoré majú široké využitie v automobilovom priemysle, komunikačných technológiách, počítačovej technike, spotrebnej elektronike, priemyselnej technike, LED osvetlení, lekárskej elektronike, vojenstve a letectve aj v aplikáciách pre napájanie.
  V rámci divízie v Rožnove pod Radhoštěm nájdu absolventi uplatnenie v oblastiach ako výroba kremíku, výroba čipov alebo výroba polovodičových súčiastok, návrh integrovaných obvodov a ďalších.
  V rámci spolupráce s katedrou majú študenti možnosť zúčastniť sa letných stáži ako aj spracovať tému záverečnej práce priamo s praxe.

Absolventi vo firme

   Spoločnosť KVANT spol. s r.o. sa v širokej miere zaoberá lasermi a laserovými systémami. Táto veľmi široká oblasť zahŕňa dodávky od laserových diód a modulov až po systémy pre zdravotníctvo, priemysel, kontrolu kvality a pod. Veľký úspech a exportný nárast zaznamenala výroba laserových projektorov spolu so skenovacími systémami.   Laserové projektory sú v súčasnosti významnou súčasťou v oblasti reklamného i zábavného priemyslu. Významnou časťou sú i biostimulačné laserové prístroje pre zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie.

  Ďalšími oblasťami sú mikroskopy, mikrotomy, kamery, objektívy, svetelné zdroje, rôzne optické prístroje a komponenty. V spoločnosti  je možné navrhnúť a vyrobiť špeciálnu optiku podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale aj v oblasti blízkeho i ďalekého infračerveného spektra. S tým výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie. V súčasnosti je najväčší záujem  o snímanie obrazu CCD a CMOS kamerami a jeho vyhodnocovanie pomocou špeciálnych softvérových systémov.

Image
Image

  Varroc je globálna spoločnosť na výrobu automobilových komponentov vysokej úrovne. Firma navrhuje, vyrába a dodáva systémy vonkajších osvetľovacích systémov, pohonných jednotiek, elektroniky, častí karosérie a podvozku pre popredné segmenty osobných automobilov.

  Silné výskumné a vývojové schopnosti a technologické partnerstvo v rámci Varroc firme pomohli vyvinúť produkty ako aj slúžiť zákazníkom podľa najnovších trendov v oblastiach bezpečnosti, ekológie, inteligencie a kompatibility vozidiel v automobilovom priestore.

  Photoneo je popredným poskytovateľom vizuálne navádzanej robotiky a inteligencie. Na základe patentovanej 3D technológie vyvinula spoločnosť Photoneo 3D kameru s najvyšším rozlíšením a presnosťou na svete a sprístupnila tak potenciál výkonného, spoľahlivého a rýchleho strojového učenia v plnom rozsahu. Zredukovala tiež čas potrebný na zácvik a obdobie do spustenia plnej prevádzky.
   Predstavením inteligentných robotov v odbore pomáha spoločnosť Photoneo firmám podnikajúcim predovšetkým v automobilovom, logistickom, elektronickom, potravinárskom a zdravotníckom priemysle zlepšiť výkonnosť a efektívnosť výrobných, plniacich a montážnych procesov.

Image
Image

   SEC Technologies je spoločnosť s koreňmi vo Vojenskom výskumnom ústave, ale dnes pôsobí vo všetkých oblastiach chemickej detekcie. Spoločnosť sa zameriava na diaľkovú detekciu a identifikáciu chemických látok vo vzduchu. Hlavný tím spoločnosti pracuje na chemickej a biologickej dištančnej a diaľkovej detekcii už viac ako 30 rokov a po celý čas je firma  v kontakte s koncovými užívateľmi. Od vojenských jednotiek, hasičov, ropného a plynárenského priemyslu a ťažkého priemyslu, pobrežných stráží až po ochrancov životného prostredia.

   Spoločnosť je odhodlaná ďalej investovať do výskumu a vývoja a spolupracovať s najlepšími odborníkmi a koncovými používateľmi, aby bola pochopená rozdiel medzi návrhom a realitou.

Absolventi vo firme

  Spoločnosť SYLEX, stredne veľký podnik založený v roku 1995, je svetovým výrobcom špičkových opto-vláknových prepojovacích riešení a opto-vláknových senzorických/monitorovacích riešení vlastného dizajnu. SYLEX ponúka riešenia automatizovaného monitoringu založené na modernizovanej FBG technológii. Tieto riešenia sa využívajú na sledovanie štrukturálnej bezpečnosti konštrukcií a prevádzkového stavu infraštrukturálnych objektov v mnohých odvetviach – stavebníctve, geotechnike, energetike alebo transportnej infraštruktúre, ale aj chemickom a ropno-plynárenskom priemysle, či riadení a automatizácii procesov.
  Od začiatku existencie spoločnosť  považuje výskum a vývoj za neoddeliteľnú súčasť konkurenčnej výhody. Vývoj nie je obmedzený iba na prácu vo vnútri spoločnosti. Odborníci v oblasti vývoja a priemyselného inžinierstva spolupracujú s univerzitami a výskumnými agentúrami na Slovensku aj v zahraničí.

Image
Image

  Spoločnosť HELLA vyvíja a vyrába svetelnú techniku a elektroniku pre automobilový priemysel a zároveň vlastní jednu z najväčších spoločností na distribúciu autodielov a príslušenstva. Osvetlenie vozidiel bola úplne prvá oblasť, ktorá umožnila rast spoločnosti HELLA. Preto sa značka HELLA aj v súčasnosti často spája s osvetlením rôzneho druhu. Firma  ponúka širokú škálu produktov súvisiacich s osvetlením vozidiel, od svetlometov a kombinovaných zadných svetiel cez signálne svetlá až po interiérové svetlá a svetelnú elektroniku. Aktivity v oblasti vývoja sa momentálne zameriavajú na funkcie a technológie budúcnosti, ktoré prinášajú zákazníkom viditeľný i hmatateľný úžitok. Ide napríklad o svetelné asistenčné systémy vodiča, svietidlá LED a nové dizajnové prvky.