ZÁKLADY FYZIKY
- elektronický materiál k videoanalýze fyzikálnych dejov

Úvod

I nteraktívne DVD nadväzuje na učebnicu Základy fyziky, ktorá je určená hlavne pre študentov bakalárskych a inžinierskych študijných programov s jednosemestrálnym základným kurzom fyziky na Žilinskej univerzite (so zameraním hlavne na študentov fakúlt PEDaS, SvF, FŠI), ale aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium tejto vedy.

DVD obsahuje jednak študijný materiál v .pdf, videopríklady spolu so súbormi .avi pre ich následnú analýzu v programe Tracker, videonávody pre laboratórne cvičenia, nové návody na laboratórne cvičenia, ďalšie podporné programy pre domácu prípravu študentov.

Toto DVD vzniklo v rámci riešenia projektu KEGA 075-008ŽU-4/2010 "Rozvoj kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technických odborov vo fyzikálnom vzdelávaní". V rámci riešenia projektu boli v časopise a na domácich a medzinárodných konferenciách publikované nasledujúce príspevky

 
 

Videoanalýza

P re analýzu videopríkladov je potrebné použiť program TRACKER (Video Analysis and Modeling Tools) vytvorenému vďaka projektu Open Source Physics (autor programu Douglas Brown).

Pre správne fungovanie programu je potrebné si stiahnuť program Java 1.5 a QuickTime 7. Dané inštalačné súbory je možné nájsť na DVD v adresári install. Návod na prácu s programom Tracker nájdete na stránke help, prípadne je možné preštudovať si súbor tracker-help. Odporúčame si pozrieť publikované príspevky, ktoré popisujú videoanalýzu v programe Tracker. Pre prezeranie videa je potrebné mať nainštalovaný Flash Player ! Na prezeranie, spracovanie a meranie dát získaných pomocou programu IPCoch6 vám stačí verzia Lite SK/EN.

Na prezeranie súborov vo formáte .pdf odporúčame použiť voľne prístupný program Adobe Reader. Dané súbory nie je možné kopírovať a tlačiť bez súhlasu autorov.